W przyszłym roku muszę pilnować żeby nie opuścić żadnego meczu trzeba się piąć e górę hene